top of page

WYSŁAĆ

Drodzy Rodzice/Opiekunowie, 
Zamieściliśmy pewne informacje, zasoby i linki, które mogą okazać się pomocne w domu z dzieckiem. Większość z tych zasobów jest znana dzieciom w szkole. Jeśli potrzebujesz dalszego wsparcia, skontaktuj się z wychowawcą klasy swojego dziecka, wysyłając e-mail na jego/jej skrzynkę pocztową, a ktoś z zespołu ds. integracji skontaktuje się z tobą. Zespół SEN 

Słuchanie i uwaga
Zrozumienie 
Sensoryczna i fizyczna
Wczesne lata
i KS1
KS2
bottom of page