top of page

Nagrody i motywatory

Jeśli masz trudności z zachęceniem dziecka do zrobienia czegoś lub wykonania jakiejś czynności, użyj motywatora. 

Przede wszystkim - musi wybrać nagrodę z tablicy wyboru np. bańki, bawić się wodą, skakać na trampolinie itp. 

Użyj karty motywatora na jego karcie „Teraz i dalej”, aby pokazać mu, że najpierw musi wykonać zadanie/czynność, a następnie/następnie może mieć motywację.  

 

Staraj się, aby zadanie/działanie było krótkie i proste. Jeśli nadal odmawia wykonania zadania, użyj „podpórki za rękę”, aby wykonać zadanie razem i wręczyć mu nagrodę na końcu. Z biegiem czasu Twoje dziecko zrozumie, że im szybciej wykona zadanie, tym szybciej osiągnie nagrodę.  

 

Kto nie lubi nagrody na zakończenie trudnego zadania?

bottom of page