top of page

WYNIKI EGZAMINU I OCENY

Jest nam niezmiernie miło podzielić się z wami naszym końcem Key Stage Results.  

W EYFS 72,5% osiągnęło dobry poziom rozwoju (GLD), który jest wyższy od wartości krajowej.

Nasze wyniki w zakresie akustyki wyniosły 93% w roku 1 i 98% w roku 2, oba wyniki były wyższe niż liczby krajowe.

Mamy kolejny zestaw fantastycznych wyników z roku 2, które są wszystkim  powyżej Dane krajowe za 2019 r.

W klasie 6 jesteśmy powyżej liczby krajowej dzięki naszemu łącznemu wynikowi z czytania, pisania i matematyki.  

Gratulujemy dzieciom osiągnięć.

bottom of page