top of page

Bezpieczeństwo w Internecie

Internet ma znaczenie

CO TO JEST OCHRONA DZIECI?

Szkoła w pełni uwzględnia wytyczne DfE „Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w edukacji” wrzesień 2021. Zapewniamy stosowanie wszelkich odpowiednich środków w stosunku do wszystkich pracujących w szkole, którzy mogą być postrzegani przez dzieci jako bezpieczna i godna zaufania osoba dorosła w tym np. wolontariusze i pracownicy zatrudnieni przez wykonawców. Bezpieczniejsza praktyka rekrutacyjna obejmuje badanie kandydatów, weryfikację tożsamości i kwalifikacji akademickich lub zawodowych, uzyskiwanie referencji zawodowych i charakteru, sprawdzanie historii zatrudnienia oraz upewnienie się, że kandydat ma kondycję zdrowotną i fizyczną do pracy. Obejmuje to również przeprowadzanie przesłuchań oraz, w stosownych przypadkach, kontrole ISA i Biura Rejestrów Karnych.

PARENT SAFE:  Keeping children safe online & beyond

ParentSafe.png

Parent Zone

ParentZone.png

How to keep your child safe online

Safe Online.png
esafety.jpg

Online Tutors: keeping children safe

Online Tutors.png

Digital 5 a day

5 a day.png
Advice UK Chief Medical Officer.png
Copy of IMG_1927_edited.jpg

Bycie online jest integralną częścią życia dzieci i młodzieży. Dostęp do mediów społecznościowych, gier online, stron internetowych i aplikacji można uzyskać za pośrednictwem wielu urządzeń, w tym telefonów komórkowych, komputerów, laptopów i tabletów – które są częścią internetowego świata dzieci i młodzieży.

Internet i technologie online zapewniają nowe możliwości uczenia się i rozwoju młodych ludzi, ale mogą również narazić ich na nowe rodzaje zagrożeń.

Bezpieczeństwo w Internecie stanowi fundamentalną część zapewniania dzieciom bezpieczeństwa w szkole podstawowej w Cranbrook. W szkole stosujemy szeroko zakrojone środki bezpieczeństwa, które są monitorowane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, aby pomóc chronić uczniów przed potencjalnymi zagrożeniami lub nieodpowiednimi materiałami, a wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem w Internecie są rejestrowane i zarządzane. Wszyscy uczniowie uczą się bezpieczeństwa w Internecie, wyjaśniając i demonstrując, jak zachować bezpieczeństwo i odpowiednio zachowywać się w Internecie.

 

Możemy odnieść sukces w zapewnianiu dzieciom bezpieczeństwa w Internecie tylko wtedy, gdy współpracujemy z rodzicami, aby zapewnić spójność komunikatu o bezpieczeństwie w Internecie. Ważne jest, aby rodzice rozmawiali ze swoimi dziećmi o tym, jak mogą zachować bezpieczeństwo i odpowiednio zachowywać się w Internecie.

 

W ramach naszego udziału w programie Speak Out, bądź Safe, nasi koledzy z NSPCC przeprowadzili sesję warsztatową online dla rodziców. Skorzystaj z poniższego linku, aby uzyskać dalsze porady i wskazówki, jak zapewnić naszym dzieciom bezpieczeństwo w Internecie. https://www.nspcc.org.uk/what-we-do/about-us/partners/nspcc-o2-online-safety-partnership/

Six Top Tips for Parents.png
Staying-safe-online.jpg
bottom of page